Odlewnictwo – pomiar temperatury strugi żeliwa

Pomiar temperatury dla odlewnictwa, pomiar strugi żeliwa

Pirometr dwubarwny typu PA 83 został‚ wykonany z myślą o zastosowaniu w przemyśle hutniczym i odlewniczym. Realizuje bezkontaktowe pomiary temperatury zarówno w procesach ciągłych jak i nieciągłych. W procesach nieciągłych na przykład zalewanie form, wbudowana funkcja automatycznej detekcji temperatury pozwala na rozpoznanie początku zalewania formy, wprowadza opóźnienie rozpoczęcia pomiaru temperatury, identyfikuje pojemność formy (czas zalewania) oraz na podstawie wielu zrealizowanych pomiarów w czasie zalewania wylicza jedną wartość temperatury dla danego odlewu. Wyniki pomiarów dla serii odlewów dzięki programowi CellaMevis mogą być zapisywane w postaci graficznej lub w tabeli Excela.


Pomiar temperatury strugi żeliwa – zalewanie form

Dla pirometru PA 83 zostały opracowane specjalne obiektywy z szerokim, prostokątnym oknem pomiarowym. Szerokie okno pomiarowe pozwala na pomiar temperatury obiektu zmieniającego swoje położenie np. struga metalu. Wystarczy niewielkie wypełnienie okna strugi aby zrealizować prawidłowy pomiar. Zastosowanie obiektywu z szerokim oknem pomiarowym pozwoliło na uzyskanie pewnych i dokładnych pomiarów temperatury ciekłej strugi  jednocześnie rozwiązując problemy występujące przy pomiarach z wykorzystaniem pirometrów  punktowych.


Pomiar temperatury strugi żeliwa w rynnie

Pirometry serii PA mogą być wyposażone w wewnętrzna kolorową kamerę. Standardowy sygnał‚ video może być rejestrowany lub wyświetlany na dowolnym monitorze LCD. Razem z obrazem wyświetlana jest wartość mierzonej temperatury.


Pomiar temperatury strugi żeliwa sferoidalnego

Stosowanie pirometrów z prostokątnym oknem pomiarowym jest szczególnie konieczne w przypadku pomiaru temperatury strugi żeliwa sferoidalnego. Struga ta zmienia swoje położenie, szerokość a w skrajnych przypadkach „ustawia” się pod różnymi kątami w trakcie zalewania formy.

Bardzo istotnym elementem w przypadku pomiaru temperatury strugi jest prawidłowy montaż pirometru. Pirometr powinien być zainstalowany w stabilnie zamontowanej obudowie ochronnej. W prostokątnym polu pomiarowym nie powinno być widać żadnych innych elementów oprócz mierzonej strugi.

Do pomiaru temperatury strugi żeliwa stosuje się pirometry dwubarwne, które nie są wrażliwe na zakłócenia z powodu płomieni, oparów pojawiających się w trakcie dodawania modyfikatora.

Katalog produktów


OSTATNIE AKTUALNOŚCI


TARGI „SYMAS” KRAKÓW 10-11.10.2018

Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SYMAS     W dniach 10-11 października 2018 r. Zapraszamy na nasze stoisko D29 Hala „Dunaj” – sektory C-D. Więcej informacji link – Targi SYMAS KRAKÓW

Dodano: 2018-10-09
PRZETWORNIKI POMIAROWE SERII DBi EX IP68

Przetworniki poziomu dBi Pulsar dBi to seria  inteligentnych, bezkontaktowych, ultradźwiękowych przetworników pomiaru poziomu w wykonaniu IP68 ….. więcej informacji zapraszamy na stronę produktu

Dodano: 2018-28-03
NOWOŚĆ POMIAR NIESZCZELNOŚCI FILTRA DUSTY

Pomiar szczelności filtra wykonywany za pomocą kompaktowego urządzenia Dusty. Pyłomierz Dusty jest urządzeniem, które służy do mierzenia koncentracji pyłu w ruchomym strumieniu powietrza. Zapraszamy na stronę produktu: DUSTY MESKON

Dodano: 2018-20-02