Dusty – Pomiar nieszczelności filtra

dusty pomiar pyłu

Pyłomierz Dusty – profesjonalny pomiar szczelności filtra

Pyłomierz Dusty jest urządzeniem fabrycznie skonfigurowanym, działającym na bazie mikroprocesora, które służy do mierzenia koncentracji pyłu w ruchomym strumieniu powietrza. Dusty służy do monitorowania czystej strony elementów filtra i badania szczelności.

Pomiar szczelności filtra wykonywany za pomocą kompaktowego urządzenia Dusty charakteryzuje się łatwą instalacją i działaniem na prostych zasadach. Układ elektroniczny czujnika ulokowane są w obudowie IP 65 i wyposażony jest w przycisk
do obsługi, trzy diody LED do wskazywania statusu i w wyjście przekaźnikowe.
Fabrycznie konfigurowany jest próg alarmowy, który odpowiada stężeniu około 25 mg/m³ materiału
organicznego przy prędkości powietrza 14 m/s. Jeżeli czujnik zmierzy wyższą koncentrację pyłu,
włącza się przekaźnik i w ten sposób uruchamia alarm dotyczący filtrów HEPA.

Pomiar szczelności filtra
Diody LED wskazują status pomiaru, uruchomienia alarmu oraz wewnętrznej kontroli błędów czujnika.
Obsługa za pomocą jednego przycisku umożliwia sprawdzenie statusu urządzenia w każdym
momencie, podniesienie lub obniżenie progu alarmowego, zainicjowanie pomiaru koncentracji pyłu w
celu ponownego ustalenia progu uruchomienia alarmu, jak również przywrócenie ustawień fabrycznych
urządzenia.

Opcjonalnie dostępny jest przetwornik do montażu na szynie DIN, który przekształca wartości
pomiarowe na sygnał trendu o natężeniu 4 … 20 mA i zastępuje wyjście przekaźnikowe czujnika.
Poprzez przetwornik do montażu na szynie DIN, czujnik może być obsługiwany za pomocą
oprogramowania, które zastępuje funkcje przycisku umieszczonego na czujniku i umożliwia wizualizację trendu.

Pomiar szczelności filtra - Dusty

Opcjonalnie dostępne jest oprogramowanie, za pomocą którego mogą zostać zmienione również
wewnętrzne parametry czujnika (czas filtrowania, czas wstrzymania alarmu itd.) Oprogramowanie
umożliwia dodatkowo zapisanie parametrów i protokołu pomiaru.
Pyłomierz Dusty wykonujący pomiar szczelności filtrów skonfigurowany jest na zastosowanie w aplikacjach o ciśnieniu do 2 barów i
temperaturze do 140 °C.

Opcjonalnie system może zostać zainstalowany w strefie zagrożenia wybuchem kategorii 3 (gaz i pył).
Czujnik podłączany jest za pomocą 4-żyłowego przewodu, poprzez który prowadzone jest zasilanie do
wyjścia przekaźnikowego lub cyfrowe połączenie z przetwornikiem do montażu na szynie DIN.

Więcej informacji w pliku PDF.