Miernik ultradźwiękowy – Ultra 3,5

miernik ultradzwiekowy

MIERNIK ULTRA 3 ORAZ ULTRA 5 jest znakiem nowej koncepcji ultradźwiękowego pomiaru poziomu. W pamięci miernika znajdują się wszystkie funkcje i ustawienia trzech (Ultra3) lub czterech (Ultra5) różnych i kompletnie oddzielonych, ultradźwiękowych przyrządów pomiarowych. Ultra 3 oferuje możliwość skonfigurowania urządzenia do jednego z trzech specyficznych zadań tj.:
– pomiaru poziomu lub objętości,
– sterowania pompami,
– pomiaru przepływu w kanale otwartym

Ultra 5 oferuje możliwość skonfigurowania urządzenia do jednego z czterech specyficznych zadań tj.:
– pomiaru poziomu lub objętości,
– sterowania pompami,
– pomiaru przepływu w kanale otwartym
– różnicowy pomiar poziomu Zastosowania:
– Ochrona środowiska
– Przemysł spożywczy
– Przemysł chemiczny
ZASTOSOWANIA:
– Ochrona środowiska
– Przemysł spożywczy
– Przemysł chemiczny

Ultra 3 – trzy urządzenia w jednym.

Ultra 3 jest znakiem nowej koncepcji ultradźwiękowego pomiaru poziomu. W pamięci miernika znajdująsię wszystkie funkcje i ustawienia trzech różnych i kompletnie oddzielonych, ultradźwiękowych przyrządów pomiarowych.

Ultra 3 stosowany jest do jednego z trzech specyficznych zadań:

  • pomiar poziomu lub objętości
  • sterowania pompami
  • pomiaru przepływu w kanale otwartym dla PMD znormalizowanych jak i nieznormalizowanych każde z tych zadań jest realizowane przez oddzielny zestaw parametrów, które ustawia się stosownie do aplikacji.

Ultra3 mierzy odległość od zera do 40m od czoła przetwornika do monitorowanej powierzchni, zależnie od wybranej aplikacji i użytego przetwornika.

3 przekaźniki mogą być programowane dla aktywacji alarmów, układów rozruchowych pomp lub sterowania.

Miernik Ultra3 może być programowane zarówno poprzez wbudowaną klawiaturę (w wersji naściennej i tablicowej), lub poprzez interfejs szeregowy RS232 (opcjonalnie). Urządzenia w wykonaniu 19″ i panelowym są programowane ze zdalnego
programatora, i jeden programator może obsłużyć wiele urządzeń Ultra3. Wszystkie parametry są zapamiętane w nielotnej pamięci, przez to chronione przed zanikiem napięcia. Ultra3 posiada drugą zapamiętaną kopię parametrów, w przypadku innego alternatywnego ustawienia następuje szybkie przepisanie parametrów.

System stosuje unikalne oprogramowanie określane jako DATEM (Digital Adaptive Tracking of Each Movement). Jest to użyteczna technika cyfrowa rozwijana specjalnie dla serii Pulsar Ultra, która daje niezrównane możliwości identyfikacji „rzeczywistego” poziomu w obliczu występowania wielokrotnych odbić od rur, pomp lub innych przeszkód.

Ultradźwiękowy miernik pomiaru poziomu Ultra3 został zaprojektowany dla zapewnienia bezobsługowego działania zgodnie z zasadą 2 Z: Zainstaluj i Zapomnij.