Pirometr – CellaTemp PA 35

pirometr wielofunkcyjny stacjonarny

Meskon pirometry – Cellatemp.

W celu uzyskania bardzo dokładnych pomiarów temperatury Pirometr CellaTemp PA 35 został wyposażony w czujnik pracujący na krótkich falach w wąskim zakresie spektralnym. Model ten wykrywa temperaturę w pasmie w którym para wodna , pyły i wahania emisyjnosci nie mają znaczącego wpływu na wynik pomiaru.

Pirometr CellaTemp PA posiada dwa wyjścia analogowe.Użytkownik może je zdefiniować. Alternatywnie jedno z wyjść może być skonfigurowane jako wejście i może być użyte np.: do korekty temperatury mierzonego wsadu od fałszującej pomiar temperatury powierzchni wewnętrznej pieca.Dwa wyjścia przełączające posiadają również wiele możliwości kombinacji i mogą być użyte np. jako bramki wejścia.

Oprócz standardowych parametrów, takich jak: emisyjność, zakres wyjść analogowych, wygładzanie, itp. CellaTemp PA oferuje szereg nowych parametrów. Pirometr może być skonfigurowany z uwzględnieniem krzywej błędów. Transmitancja ochrony soczewki lub kompensacja temperatury odbitej jest uwzględniana w obliczeniu temperatury mierzonej. Kolejna opcja to automatyczne wykrywanie temperatury w procesie nieciągłym.

pirometr PA35

Najważniejsze cechy:

Precyzyjny pomiar temperatury metali o powierzchni błyszczącej oraz płyt krzemowych.

– Szeroki zakres pomiarowy: 600 to 2500 °C

– Regulowana optyka

– Celownik:optyczny(poprzez obiektyw) lub laserowy

– 2 wyjścia prądowe oraz 2 bramki wejście/wyjście dowolnie konfigurowalne

– Korekta od odbitego promieniowania otoczenia

– Doskonała uniwersalność zapewniona poprzez wiele opcji konfiguracji

– Duży wyświetlacz LED

– Złącze USB oraz interfejs RS 485