Pirometr PV11 MIKRO

Pirometr Mikro PV 11 działa w oparciu o porównanie
intensywności widzialnego promieniowania świetlnego
obiektu mierzonego i kalibrowanej lampy referencyjnej
znajdującej się wewnątrz przyrządu.

Obiekt mierzony jest obserwowany przez optykę. Znaczniki porównawcze są odbijane na obrazie mierzonego obiektu.

Poprzez ręczne nastawienie intensywności świecenia lampy referencyjnej jasność znacznika porównawczego
harmonizuje się z obrazem obiektu tak, aby
były one identyczne.

Następnie wartość temperatury
odczytuje się z wyświetlacza przyrządu.

Cechy:

– Rozległe pole widzenia umożliwiające rozpoznanie mierzonego obiektu.
– Ostry obraz obiektu mierzonego.
– Wysoka dokładność pomiaru.
– Łatwe nastawianie w przypadku zmiennego dystansu pomiarowego.

Korzyści:

– Bardzo mały wpływ współczynnika emisyjności.
– Pomiar bardzo małych obiektów, począwszy od średnicy 0,1 mm.
– Bardzo duży stosunek dystansu do wielkości: pomiar obiektu o średnicy 1 mm możliwy z dystansu 5 m.

Przykłady zastosowań:

– Producenci przyrządów laboratoryjnych atomowe spektrometry absorpcyjne. Dokładny pomiar temperatury komórek grafitowych.
– Piece próżniowe – Określanie temperatury małych próbek metalu.
– Badania nuklearne – Próbki metalowe i ceramiczne. Określanie temperatury podczas spiekania
tabletek uranowych.
– Produkcja lamp żarowych – określanie temperatur granicznych dla włókien z różnych stopów metalowych.
– Uniwersytety – Wiele instytutów fizyki, chemii i materiałoznawstwa używa tego pirometru jako
przyrządu wzorcowego.