Wagi zbiornikowe

wagi zbiornikowe

Waga zbiornikowa – pomiar ciężaru

Wagi zbiornikowe są to zbiorniki posadowione na 3 lub 4 przetwornikach tensometrycznych, na których to czujnikach opiera się cała konstrukcja zbiornika. Pozwala to na precyzyjny i dokładny pomiar ciężaru. Waga zbiornikowa jest tworzona zarówno pod nowe zbiorniki, jak i modernizację zbiorników istniejących. Jest to optymalne i profesjonalne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorstw, które chcą mierzyć masę w zbiornikach. Czujniki tensometryczne to podstawowe elementy każdej wagi zbiornikowej, od nich zależy dokładność uzyskiwanych wyników pomiarów. Istnieje wiele rodzajów, a ich różnorodność pozwala na optymalizację działań w zależności od aplikacji czujników tensometrycznych. Ich wybór powinien także być zależny od rodzaju posiadanych przez nas pojemników.

Technologia, która ułatwia pracę

Profesjonalna waga posiada także wyświetlacz reagujący na dotyk, który poza możliwością wyświetlania bieżącego ciężaru, pozwala także na zarządzanie procesami produkcyjnymi poprzez specjalne oprogramowanie, które umożliwia dostęp do urządzeń wykonawczych. Dzięki takiej technologii możliwe jest zarówno archiwizowanie danych w formie cyfrowej, jak i dodatkowe działania mające na celu ułatwienie pracy poprzez automatyzację procesu pracy. Dotyczy to między innymi takich działań jak:

  • automatyczne odważanie, dozowanie i sortowanie pożądanych ilości materiału
  • zachowywanie bilansu w pojemniku poprzez jednoczesne przyjmowanie i wydawanie materiału
  • bieżący pomiar ciężaru w pojemniku

Poniżej kilka przykładowych zdjęć zrealizowanych zleceń wag zbiornikowych:

Waga zbiornikowa Waga zbiornikowa Waga zbiornikowa