Wagi przepływowe -przepływomierz do materiałów sypkich

wagi przeplywowe

Przepływomierz do materiałów sypkich

Przepływomierz materiałów sypkich pozwala na ciągłe ważenie swobodnie przepływających materiałów, takich jak proszki lub granulaty, i mogą być wykorzystywane do sterowania procesów oraz kontroli stanów magazynowych.

Całkowicie zamknięta konstrukcja urządzeń wyklucza wydostawanie się na zewnątrz pyłów, redukuje obsługę, zmniejsza koszty czyszczenia oraz chroni otoczenie.

Przepływomierz do materiałów sypkich reaguje jedynie na przemieszczający się materiał, dzięki czemu poprawiona została dokładność pomiaru oraz jego powtarzalność. Dotyczy to pomiaru przepływu oraz sumowania przepływającej masy materiału.

Pomiar sumy przepływającego produktu jest wykonywany z typową dokładnością +-1% (w niektórych zastosowaniach lepiej niż +- 0,5%). Typowa powtarzalność wynosi +-0,2%.

Działanie przepływomierzy materiałów sypkich

Zasada działania oparta jest o pomiar siły wywieranej przez przepływający produkt. Materiał jest kierowany na płytkę czujnika i uderzając w nią powoduje jej mechaniczne ugięcie. Następnie strumień materiału opuszcza przepływomierz tak, że pomiar nie powoduje ani zakłóceń, ani przerwania procesu produkcyjnego.

Wagi przepływowe - przepływomierz materiałów sypkich Waga przepływowa - przepływomierz materiałów sypkich Waga przepływowa V waga przepływowa M

Składowa siły działającej na płytkę czujnika jest przetwarzana na sygnał elektryczny. Sygnał ten jest wykorzystywany przez współpracujący z przepływomierzem integrator do bieżącego wyświetlania wartości przepływu oraz do sumowania masy przepływającego produktu.

Dokładność przepływomierzy materiałów sypkich wynika z tego, że pomiaru przepływu dokonuje się wyłącznie na podstawie pomiaru składowej poziomej siły wywieranej na płytkę czujnika przez przepływający materiał. Na siłę, z jaką materiał uderza o płytkę, wpływają cztery czynniki: prędkość przepływu, kąt uderzenia, charakterystyka pochłaniania energii oraz masa materiału. Pomiary przepływu materiałów sypkich przepływomierze wykonują z niezwykłą skutecznością.

Prędkość materiału jest stała, jeżeli spada on z pewnej, ustalonej wysokości lub zsuwa się rynną prowadzącą. Kąt uderzenia materiału o płytkę czujnika jest także ustalony. Charakterystyki materiałowe są względnie stałe i dlatego, przy ustaleniu wymienionych czynników, przepływomierz masowy reaguje dokładnie na masę materiału uderzającego w płytkę czujnika.