Historia firmy

P.P. i A MESKON Sp. z o.o. zaczęło funkcjonować na rynku automatyki przemysłowej w grudniu 1993 roku. Jako spółka cywilna z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 51 działało do końca 2000 roku. Po wejściu w życie nowego kodeksu spółek handlowych MESKON przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tej formie prawnej Spółka działa do dnia dzisiejszego.

Podstawowy zakres działalności Przedsiębiorstwa obejmuje usługi projektowania, montażu i rozruchu układów automatycznej regulacji i pomiarów. Wykonujemy również prefabrykacje takich urządzeń jak: szafy sterownicze, pulpity pomiarowe i pulpity sterownicze. Bierzemy też udział w pracach związanych z automatyzacją i wizualizacją procesów produkcyjnych w wielu gałęziach polskiego przemysłu. Nasze prace wykonujemy przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń pomiarowych, sterowników programowalnych i technologii GPRS.

Naszą specjalnością są pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, a w szczególności:

pomiar poziomu materiałów sypkich
pomiar przepływu materiałów sypkich
– pomiar i sygnalizacja masy
– pomiar i sygnalizacja temperatury
– pomiar i sygnalizacja ciśnienia
– pomiar i sygnalizacja wielkości fizykochemicznych
– i inne

MESKON współpracuje z wieloma firmami zagranicznymi oferującymi najwyższej klasy aparaturę pomiarową takimi jak:

– Siemens Niemcy
– RTK Niemcy
– Pulsar Anglia
– Keller Niemcy

W 2002 roku uruchomiliśmy produkcję własnych urządzeń pomiarowych służących do pomiaru przepływu masy. Wagi tego typu znajdują zastosowanie do pomiaru masy na taśmociągach.

Meskon rozwijając dział urządzeń wagowych opracował i wdrożył do produkcji specjalny typ wagi mającej zastosowanie w maszynach budowlanych np: kruszarkach.

Opracowaliśmy specjalny typ wag platformowych do śniegu montowanych na dachach dużych sklepów i hal produkcyjnych.

W 2004 roku rozpoczęliśmy eksport odlewów z metali kolorowych do Niemiec. Wykonujemy odlewy w technologii kokilowej i ciśnieniowej wraz z obróbką szlifierską oraz malarską.

Meskon logo