Waga taśmociągowa

Zrealizowane zlecenia

Waga taśmociągowa – budowa i zastosowanie

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą wag taśmowych i ich osprzętu dostępnych w asortymencie firmy Meskon. W naszej ofercie poza szerokim wyborem wag taśmowych posiadamy między innymi: czujniki wag (wraz z puszkami połączeniowymi), dozownik wagowy, czy integratory wag taśmociągowych.

Budowa i sposób działania

Tensometryczne wagi taśmociągowe stosuje się do pomiaru przepływu i sumowania masy, do ciągłego i sekwencyjnego dozowania składników sypkich, do zabezpieczenia przed przeładowaniem środków transportu, inwentaryzacji materiałów oraz do rozliczeń.

Waga taśmociągowa ACM składa się z trzech podstawowych elementów:

  • Pomostu wagowego ACM – PT. – Pomost wagowy reaguje na obciążenie od materiału przenoszonego na taśmie.
  • Czujnika prędkości taśmy ACM – CP. – Dwa czujniki tensometryczne przetwarzają obciążenie na proporcjonalne sygnały elektryczne.
  • Miernika wagowego M M C. – Czujnik prędkości generuje sygnał impulsowy,proporcjonalny do prędkości taśmy.

Waga taśmociągowa

Miernik wagowy odbiera te sygnały i przelicza je na natężenie przepływu masy, sumuje przeniesiona masę materiału, generuje analogowy sygnał prądowy 0/4 – 20 mA proporcjonalny do natężenia przepływu i sygnały alarmowe na wyjściach dwustanowych.

Miernik posiada także możliwość drukowania raportów i cyfrowego komunikowania się z urządzeniami nadrzędnymi.

Tensometryczne wagi taśmociągowe zaprojektowane są do profesjonalnego użytku, cechuje je pełna uniwersalność.


Poniżej kilka przykładowych zdjęć zrealizowanych zleceń: