Ciągłe monit. pyłu w powietrzu AIRSAFE

monitorowanie_pylu

Ciągłe monitorowanie pyłu w powietrzu atmosferycznym

  • Utworzenie stref zagrożonych wybuchem pyłu – można zapobiegać.
  • Stężenie pyłu na stanowiskach pracy jest bezpiecznie monitorowane.
  • Szybko wykryta ucieczka kurzu, pyłu z części systemu.
  • Także do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
    (GasEx-Zone 1, DustEx-Zone 21)