Pirometr CellaSwitch PKS-10

Pirometr_CellaSwitch_PKS-10

Bezkontaktowy sygnalizator temperatury CellaSwitch PKS-10.

Pirometr CellaSwitch PKS 10 wykorzystywany jest do detekcji gorących obiektów, które pojawiają się w polu widzenia urządzenia. Wykrywają przekroczenie zadanych temperatur w sposób bezkontaktowy. Sygnalizator CellaSwitch PKS 10 może służyć do sygnalizacji temperatury takich materiałów jak: asfalt, szkło, guma, plastik, papier, tekstylia ale również malowane elementy metalowe.

Pirometr Cellaswitch PKS 10 mierzy energię promieniowania podczerwonego obiektu i zamienia ją na sygnał elektryczny.

Wyjście sygnalizacyjne zostanie włączone gdy gorący obiekt znajdzie się w polu widzenia sygnalizatora a wartość temperatury obiektu będzie zawierać się z zaprogramowanym przedziale.
Stan włączenia wyjścia sygnalizowane jest diodą LED.

Pirometr CellaSwitch PKS 10 ma dwa niezależne wyjścia typu Open Collector. Wyjścia te mogą pracować w trybie normalnie otwartym (NO) lub normalnie zamkniętym (NC) i pobudzane są w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub przedziału temperatur.

Tryb pracy wyjść jest konfigurowany za pomocą przycisków znajdujących się z boku sygnalizatora. Wyświetlacz pozwala na dokładną konfiguracją wyjść, ustawienie trybu pracy, przedział temperatur. Przy ustawieniu trybu pracy i zakresu temperatur nie jest wymagana obecność gorącego mierzonego obiektu.

W trakcie pracy sygnalizatora, wyświetlacz podaje wartość mierzonej temperatury wyrażonej w procentach. Pozwala to zorientować się jaka jest temperatura obiektu i oszacowanie kiedy nastąpi przekroczenie zadanych temperatur.

Najnowsza technologia LED zastosowania w wyświetlaczu pozawala na łatwy odczyt wskazań nawet z kilku metrów przy jednoczesnym małym poborze energii przez wyświetlacz.

Szybka bezkontaktowa detekcja obiektów gorących.

• Dwa niezależne wyjścia sygnalizacyjne, indywidualnie programowane pracujące w trybie normalno otwartym lub zamkniętym.

• Przedział sygnalizacji precyzyjnie ustawialny dzięki wyświetlaczom LED.

• Wyświetlacz wskazuje mierzona temperaturę w procentach odniesionych do zakresu sygnalizatora.

• Wysoka rozdzielczość optyczna dzięki wysokiej jakości soczewki pokryta antyrefleksyjną powłoką.

• Wszystkie parametry ustawialne za pomocą przycisków.

• Funkcja diagnostyczna za pomocą przycisków lub sygnału kontrolnego.

• Łatwy montaż.