Pointek CLS 100

Pointek CLS 100

POINTEK CLS 100 może być używany do szerokiego zakresu rodzajów cieczy, materiałów sypkich i zawiesin ( przewodzących lub nie przewodzących ) oraz do granic rozdziału 2 cieczy ( np. woda – olej ).

W instalacjach zagrożonych wybuchem można stosować sygnalizatory CLS 100 dopuszczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem lub zapłonem pyłu.

Małe zbiorniki dozujące i silosy, systemy rurowe i wózki transportowe to tylko nieliczne przykłady jego uniwersalności.

W wielu zastosowaniach ten sam czujnik CLS 100 może zastąpić wiele innych technologii sygnalizacji poziomu jak np. konwencjonalną technikę pojemnościową, urządzenia mechaniczne (przełączniki płytkowe, pływakowe) czujniki wibracyjne i przewodnościowe