Sygnalizator ultradźwiękowy – ULS 200

Sygnalizator ultradźwiękowy - ULS 200

Sygnalizator poziomu ULS 200 pracuje w oparciu o ultradźwiękową metodę pomiaru poziomu. Sonda ultradźwiękowa wraz z elektroniką tworzą zwartą, łatwą do montażu konstrukcję. Sonda wysyła impulsy ultradźwiękowe w kierunku powierzchni materiału i odbiera odbite echo.

Elektronika czujnika przelicza czas pomiędzy momentem wysłania i odebrania impulsu na odległość do celu. Na wyjściu znajdują się dwa niezależne i swobodnie programowalne przekaźniki dla realizacji alarmów `Lo`(niski) i `Hi`(wysoki). Programowanie czujnika odbywa się za pomocą 2 przycisków i wyświetlacza umieszczonych pod pokrywą obudowy czujnika.

Czujnik można stosować do cieczy (dystans max. 5 m) i materiałów sypkich (dystans max. 3 m).