PIROMETR CELLASWITCH PKS-10

Pirometr_CellaSwitch_PKS-10

Bezkontaktowy sygnalizator temperatury CellaSwitch PKS-10.

Pirometr CellaSwitch PKS 10 wykorzystywany jest do detekcji gorących obiektów, które pojawiają się w polu widzenia urządzenia. Wykrywają przekroczenie zadanych temperatur w sposób bezkontaktowy. Sygnalizator CellaSwitch PKS 10 może służyć do sygnalizacji temperatury takich materiałów jak: asfalt, szkło, guma, plastik, papier, tekstylia ale również malowane elementy metalowe.

Pirometr Cellaswitch PKS 10 mierzy energię promieniowania podczerwonego obiektu i zamienia ją na sygnał elektryczny.

Wyjście sygnalizacyjne zostanie włączone gdy gorący obiekt znajdzie się w polu widzenia sygnalizatora a wartość temperatury obiektu będzie zawierać się z zaprogramowanym przedziale.
Stan włączenia wyjścia sygnalizowane jest diodą LED.

Pirometr CellaSwitch PKS 10 ma dwa niezależne wyjścia typu Open Collector. Wyjścia te mogą pracować w trybie normalnie otwartym (NO) lub normalnie zamkniętym (NC) i pobudzane są w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub przedziału temperatur.

Tryb pracy wyjść jest konfigurowany za pomocą przycisków znajdujących się z boku sygnalizatora. Wyświetlacz pozwala na dokładną konfiguracją wyjść, ustawienie trybu pracy, przedział temperatur. Przy ustawieniu trybu pracy i zakresu temperatur nie jest wymagana obecność gorącego mierzonego obiektu.

W trakcie pracy sygnalizatora, wyświetlacz podaje wartość mierzonej temperatury wyrażonej w procentach. Pozwala to zorientować się jaka jest temperatura obiektu i oszacowanie kiedy nastąpi przekroczenie zadanych temperatur.

Najnowsza technologia LED zastosowania w wyświetlaczu pozawala na łatwy odczyt wskazań nawet z kilku metrów przy jednoczesnym małym poborze energii przez wyświetlacz.

Szybka bezkontaktowa detekcja obiektów gorących.

• Dwa niezależne wyjścia sygnalizacyjne, indywidualnie programowane pracujące w trybie normalno otwartym lub zamkniętym.

• Przedział sygnalizacji precyzyjnie ustawialny dzięki wyświetlaczom LED.

• Wyświetlacz wskazuje mierzona temperaturę w procentach odniesionych do zakresu sygnalizatora.

• Wysoka rozdzielczość optyczna dzięki wysokiej jakości soczewki pokryta antyrefleksyjną powłoką.

• Wszystkie parametry ustawialne za pomocą przycisków.

• Funkcja diagnostyczna za pomocą przycisków lub sygnału kontrolnego.

• Łatwy montaż.


Parametr Wartość
Zakres temperatur 50-500C/ 122-932 F
Ustawienie temperatury co 1 % zakresu (4,5 C/ 1,8 F)
Rozdzielczość wyjście OC 4,5 K (1%)
Wyświetlacz4,5 K (1%)
Niepewność przełączenia wyjścia OC– 1% zakresu (dla E=1 i Ta = 23 C)
Zakres 8-14 um
Ogniskowa 300 mm
Średnie pole pomiaru fi 12 dla 300 mm
Czas odpowiedzi<100 ms
Zasilanie 10-34 VDC
Dobór mocy<30mA dla 24 VDC
Temperatura zewnętrzna0-65 C
Temperatura … -20 ~80 C
Dopuszczalna wilgotność 95 %
Stopień ochronny IP 65 zgodnie z DIN 400 50
Waga 0,235 kg

WYJŚCIA
Dwa niezależne wyjścia.
– PNP – Open Collector aktywny przy napięciu dodatnim
– funkcja NO/NC
– natężenie prądu 150 mA
– automatyczne odcięcie ochronne przy natężeniu prądu od 250mA
– ochrona przed odwrotnym podłączeniem zasilania
– ochrona przed zwarciem

WEJŚCIA
– wejście testowe 10-34 VDC

WYŚWIETLACZ
– 7 segmentów, czerwony
– wysokość cyfr 8 mmm
– wskazuje mierzoną temperaturę wyrażoną w procentach

DWA ŻÓŁTE LEDY
– wskazuję stan wyjść OC
– pulsuje przy przekroczeniu dozwolonego natężenia prądu
– obie diody pulsują, odwrotne podłączenie zasilania

OPTYKA
Sygnalizator CellaSwitch PKS 10 zastosowano wysokiej jakości szklaną soczewkę pokrytą antyrefleksyjną powłoką. Solidna soczewka i odpowiednia powłoka pozwala na stosowanie sygnalizatora w trudnych, przemysłowych warunkach oraz na łatwe czyszczenie soczewki.

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości soczewki a tym samym wysokiej jakości odwzorowania, CellaSwitch jest odporna na światło rozproszone.
Nawet w przypadku gdy gorący obiekt zmienia swoje położenie lub zmienia się odległość pomiędzy obiektem a sygnalizatorem CellaSwitch pracuję prawidłowo.

MONTAŻ
Stal nierdzewna – obudowa
Antyrefleksyjna, szklana soczewka
Przylącze
M12 konektor 5 bolców

PROGRAMOWANIE – Za pomocą trzech przycisków

USTAWIANIE PARAMETRÓW
– punkt zadziałania ustawialny co 1 % zakresu pomiarowego
– funkcja NO/NC
– opóźnienie ustawione 0 – 99 sekund co 0,1 sekunde

DIAGNOSTYKA
Funkcje diagnostyki można uruchomić zarówno na etapie instalacji sygnalizatora lub w czasie pracy. Uruchomienie to można zrealizować za pomocą przycisku lub zdalnie.
Diagnostyka ta polega na symulacji pojawienia się gorącego obiektu w polu widzenia sygnalizatora.
Aktywację wyjść OC zgodnie z zadanymi progami.
Normy dotyczące wibracji i odporności na wstrząsy:
– DIN EN 60068-2-6 5g (10-2000 Hz)
– DIN EN 60068-2-27 30g (11ms)

EMC
– DIN EN 61000-4-2/-3/-4/-6
– EN 55011

WYKAZ BŁĘDÓW
– przeciążenia wyjść
– przekroczenie temperatury pracy sygnalizatora
– przekroczenie dolnej lub górnej wartości zakresu pomiarowego
– błędne podłączenie zanikania

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY
– Sygnalizator temperatury CellaSwitch PKS 10
– instrukcje obsługi
– dwie montażowe nakrętki
– Kabel VK 02 musi być zamówiony oddzielnie

Katalog produktów


OSTATNIE AKTUALNOŚCI


NOWOŚĆ POMIAR NIESZCZELNOŚCI FILTRA DUSTY

Pomiar szczelności filtra wykonywany za pomocą kompaktowego urządzenia Dusty. Pyłomierz Dusty jest urządzeniem, które służy do mierzenia koncentracji pyłu w ruchomym strumieniu powietrza. Zapraszamy na stronę produktu: DUSTY MESKON

Dodano: 2018-20-02
TARGI SYMAS 2016 5-6.10.2016

Galeria SyMas 2016. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas 2016    

Dodano: 2016-25-10
Sygnalizator poziomu PROGAP (NOWOŚĆ)

Mikrofalowy sygnalizator poziomu ProGap Zapraszamy na stronę prduktu: PROGAP MESKON

Dodano: 2016-18-08